Wettelijke Informatie

WETTELIJKE INFORMATIE IN HET KADER VAN DE WET VAN 26 MAART 2010

Het advocatenkantoor Hermans en Verwaest is een associatie onder de vorm van een BV in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten, met als bestuurders Mr. Greet HERMANS, Mr. Jef VERWAEST en Mr. Katrien VERWAEST.

De zetel van het kantoor is gevestigd te Vismarkt 37, 2500 Lier, België.

Het ondernemingsnummer van het kantoor is 877.747.060, BTW nummer is BE 0877.747.060 Medewerkers bij BV Advocatenkantoor Hermans & Verwaest:

  • Mr. Greet HERMANS, advocaat aan de balie van Mechelen en erkend bemiddelaar.
  • Mr. Jef VERWAEST, advocaat aan de balie van Mechelen.
  • Mr. Veerle VERCRUSSEN, advocaat aan de balie van Mechelen
  • Mr. Isabelle BLAUWENS, advocaat aan de balie van Mechelen
  • Mr. Katrien VERWAEST, advocaat aan de balie van Mechelen en erkend bemiddelaar.

De beroepsaansprakelijkheid van alle medewerkers is verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies, bij Ethias Verzekeringen, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, via Van Breda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 ANTWERPEN. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Dienstverlening

U kan op het kantoor terecht voor juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank en bemiddeling in familiale en andere zaken.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u contact opnemen met het kantoor.