Tarieven

Kosten en erelonen

 

De kostprijs van de dienstverlening van een advocaat bestaat uit twee onderdelen ( zijnde ereloon en kosten ) en wordt beïnvloed door verschillende factoren, die vaak niet voorzien kunnen worden bij aanvang van een dossier.

In de eerste plaats is er het ereloon voor de prestaties die de advocaat levert.

Deze prestaties kunnen gaan van de besprekingen met de eigen cliënt, het bestuderen van het dossier, het verstrekken van een gemotiveerd advies, het opstarten van de procedure, het in staat stellen van het dossier voor de rechtbank, inclusief het opzoeken van nuttige rechtspraak en rechtsleer tot het bepleiten van uw dossier bij de rechtbank en de afhandeling van het dossier (al dan niet na een hoger beroep).

Bij de start van een nieuw dossier wordt met de cliënt duidelijk afgesproken op welke manier het ereloon berekend zal worden. Doorgaans hanteert het kantoor een vast uurloon, dat verhoogd kan worden in functie van het bereikte resultaat, de hoogdringendheid en/of de complexiteit van de zaak. Ook een ereloon in functie van de waarde van de zaak of gerekend per geleverde prestatie kan worden afgesproken. Op vraag van de cliënt wordt hierover een geschreven overeenkomst opgesteld.

Naast het ereloon zijn er de kosten die aan het dossier verbonden zijn. Dit betreft enerzijds kantoorkosten, welke per eenheidsprijs (per blad briefwisseling, per km, per kopie,..) worden gerekend, en anderzijds de gerechtskosten (betalingen aan gerechtsdeurwaarder of rechtbank ) die door het kantoor worden voorgeschoten en op transparante wijze worden doorgerekend.

Advocatenkantoor Hermans & Verwaest staat voor een duidelijke en billijke wijze van factureren en maakt in elk dossier samen met haar cliënten steeds een kosten/baten-analyse.

Getuige daarvan het feit dat het kantoor in haar meer dan 50 jaar praktijk, en dus op ettelijke duizenden afgehandelde dossiers, welgeteld drie ereloonbetwistingen heeft gehad.

Beter voorkomen dan genezen.  Voor een eerste advies hanteren wij een tarief van € 60 per halfuur, excl. BTW

U kan ons steeds contacteren om een afspraak te maken.

 

Ingevolge de invoering van de BTW-plicht voor advocaten vanaf 1 januari 2014, is het kantoor gehouden om de tarieven voor ereloon en onkosten te verhogen met 21% BTW.

Voor eerstelijns juridische bijstand kan u elke 2e en 4e donderdag van de maand tussen 14 en 15u terecht op het Vredegerecht van Lier, Kruisbogenhofstraat 24. Voor tweedelijns juridische bijstand kan u na telefonische afspraak terecht op het Bureau voor Juridische Bijstand van Mechelen.