Privacy

Policy. Hoe, wat en waarom?

Uw persoonsgegevens en privacy zijn zeer belangrijk voor ons kantoor.

Met deze policy bieden wij u ingevolge de regelgeving van onder andere de General Data Protection Regulation (verder: GDPR), of nog, de Algemene Verordening Gegevensbescherming [1] een duidelijk en transparant beeld van de manier waarop wij via onze website persoonsgegevens verwerken en hoe wij deze met zorg behandelen en beschermen.

Met deze policy willen we u dus volledig op de hoogte brengen van het databeleid van onze website.  Voor het databeleid van ons kantoor geldt een andere policy.  Voor meer informatie hieromtrent kan u bij onze medewerkers terecht.

Door volledige transparantie te bieden omtrent ons databeleid kan u een doordachte en geïnformeerde keuze maken, zodat wij veronderstellen dat, wanneer u gebruik maakt van de diensten van onze website, u akkoord gaat met de manier van verwerken en ons beleid.

Wie verwerkt de gegevens?

1 Het kantoor

Ondernemingsnaam: Hermans & Verwaest Adv.
Ondernemingsnummer: 0877.747.060
Adres: Vismarkt 37
2500 Lier
België
Emailadres: info@lierlaw.be
Telefoonnummer: +32 (0)3 480 11 17

De GDPR merkt ons ook aan als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent, in het kort, dat het kantoor beslist welke gegevens er worden verzameld, op welke manier dat wordt gedaan en voor welk doel die gegevens worden verzameld.

2 Verwerkers

Voor het verwerken van de gegevens wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “verwerkers”, die zich allen Verwerkers persoonlijk of op een algemene wijze akkoord hebben verklaard met de GDPR en ons beleid volgen.

Het kantoor doet beroep op:

Combell zit onder de motorkap van onze website.

Ondernemingsnaam: Combell nv
Ondernemingsnummer: BE 0541.977.701
Adres: Skaldenstraat 121
9042 Gent
België
Emailadres: support@combell.com
Telefoonnummer: 0800-8-5678

Welke gegevens worden er verzameld?

1 De ‘categorieën van gegevens’

WEBSITE

Wij verzamelen geen gegevens en hebben geen Google Analytics draaien op onze site. Wij gebruiken ook geen contactformulier.

Wat zijn uw rechten?

1 Recht op inzage

U heeft ten allen tijde het recht om inzage te vragen in de gegevens die door de website verwerkt worden.

Uw vraag tot inzage kan u richten aan info@lierlaw.be en deze zal uiterlijk binnen de maand verwerkt worden.

2 Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens

U kan ten allen tijde uw gegevens laten wissen of aanpassen.  Uw vraag hiertoe kan u richten aan info@lierlaw.be.

Een aantal gegevens kunnen wettelijk gezien niet verwijderd worden.  In de mate dat er een wettelijke verplichting (bv. inzake boekhouding) of overeenkomst bestaat om de gegevens te bewaren kan op uw vraag niet worden ingegaan.  U zal hier dan duidelijk over geïnformeerd worden.

Elke andere vraag zal zonder onredelijke vertraging ingewilligd worden.

3 Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking

Wanneer u een vraag tot verwijdering van gegevens heeft ingediend, de gegevens onrechtmatig verwerkt zijn of de gegevens noodzakelijk zijn voor enen rechtsvordering, dan kan u een beperking van de gegevensverwerking vragen.  Uw vraag hiertoe kan u richten aan info@lierlaw.be en uiterlijk binnen de maand wordt de beperking toegepast.

Als u bezwaar maakt tegen gegevens verwerken kan u dit richten aan info@lierlaw.be , waarna er uiterlijk binnen de maand een einde wordt gesteld aan de verwerking van uw gegevens.  Uitzonderingen hierop zijn zoals hierboven aangegeven gegevens die ingevolge een wettelijke verplichting of overeenkomst dienen te verwerken en bij te houden.

4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan u de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

5 Recht op intrekken van de toestemming

Uw toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die verkregen zijn op basis van uw toestemming. De gegevens die op basis van een wettelijke verplichting of een overeenkomst zijn verkregen en behouden moeten blijven, vallen hier buiten.

6 Klachten

Klachten kan u melden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl) .

[1] Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.