Team

Onze medewerkers

Een sterk team voor de beste dienstverlening. Hermans & Verwaest is samengesteld uit een gedreven team advocaten die samen actief zijn in verschillende rechtsdomeinen. Samen staan zij garant voor een ruime ervaring en een gespecialiseerde benadering van uw dossier. Naast een gedegen juridische dienstverlening legt het kantoor zich ook al meer dan 15 jaar toe op bemiddeling. Mr. Jef Verwaest is naast advocaat ook actief als voorlopig bewindvoerder.

Greet Hermans

Jef Verwaest

Jef-Verwaest

Isabelle Blauwens

Isabelle

Katrien Verwaest

Katrien-Verwaest

Secretariaat

Joyce Campo is sinds 2009 verbonden aan het kantoor. Zij is rechtstreekse medewerkster van Mr. Jef Verwaest in de dossiers van het voorlopig bewind. Zij verzorgt mee de administratie en draagt zorg voor de invordering en opvolging van de ziekenhuis-incasso’s die aan het kantoor worden toevertrouwd.

Wendy Van Scharen maakt sinds 2014 deel uit van ons kantoor in het team secretariaatsmedewerkers. Zij draagt zorg voor de dagelijkse boekhouding en is het eerste aanspreekpunt voor cliënten.

Joyce Campo

Joyce-Campo

Wendy Van Scharen

Wendy

In onze gebouwen kan u ook terecht bij mr. Willem HERMANS en mr. Liesbeth PEETERS, van het kantoor “Peeters en Hermans Advocaten”.

Mr. Liesbeth PEETERS legt zich toe op dossiers in omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, milieurecht, bodem, onteigeningen, overheidsopdrachten en algemeen publiek recht. Zij behandelt daarnaast ook dossiers over algemeen aansprakelijkheidsrecht

Mr. Willem HERMANS behandelt dossiers over aannemings- en bouwrecht, huur- en handelshuurrecht en koop-verkoop, appartementsrecht,  algemeen eigendomsrecht en mede-eigendom, algemeen verbintenissenrecht, verzekeringsrecht en algemeen aansprakelijkheidsrecht.

Greet Hermans behaalde in 1979 haar diploma kandidaat in de rechten aan de UFSIA en in 1982 het licentiaatsdiploma aan de KUL, telkens met onderscheiding.

Zij is vennoot en zaakvoerder van het kantoor.

Als een van de eersten in het arrondissement Mechelen behaalde zij in 1998 haar erkenning als bemiddelaar in familiezaken. Intussen bestaat ongeveer de helft van haar werk uit bemiddelingen, zowel gerechtelijke als vrijwillige.

Sedert 2003 is zij benoemd als plaatsvervangend magistraat bij het Hof van Beroep te Antwerpen.

Door de brede ervaring vanuit deze diverse functies heeft zij een zeer goed zicht op de mogelijkheden en beperkingen van de vele trajecten naar de oplossing van een conflict.

Zij is zeer gedreven en enthousiast in haar job en volgt zeer regelmatig bijscholingen die kaderen in haar voorkeursmateries. Mr. Greet Hermans legt zich toe op familierecht en familiaal vermogensrecht, waaronder ook erfrecht en vereffening en verdeling van nalatenschappen.

Jef Verwaest studeerde af aan de KUL Leuven in 1982 en sloot zich meteen aan bij het advocatenkantoor van zijn schoonvader.

Mr. Jef Verwaest behandelt op kantoor de dossiers die verband houden met contracten, onroerende goederen en aansprakelijkheid. Daarnaast wordt hij vaak aangesteld als bewindvoerder.

Hij was Stafhouder van de Mechelse balie van 2007 tot 2009.

Sedert 1998 is hij ook plaatsvervangend Vrederechter van het kanton Lier.

Isabelle Blauwens behaalde haar licentiaatsdiploma Rechten in 1998 aan de Vrije Universiteit Brussel en is sedertdien verbonden aan de balie van Mechelen.

Zij is voornamelijk actief in het aansprakelijkheidsrecht, huurzaken en handelsrecht.

Al jarenlang mag zij een aantal grote verzekeringskantoren, verzekeringsmaatschappij en professionele verhuurders tot haar vaste opdrachtgevers rekenen.

Katrien Verwaest behaalde in 2011 met onderscheiding haar diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Haar masterproef handelde over de verzoeningsprocedure in het Belgische recht, met een vergelijkende studie rond bemiddeling.
In het 2e masterjaar van haar opleiding studeerde zij via het Erasmus-programma in Zweden, aan Universitet Uppsala.

Zij is bestuurder van de vennootschap.

Voor zij haar studies Rechten begon behaalde zij een bachelordiploma Spaans en Engels in Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, met Zweeds als derde taal in minor.

Mr. Katrien Verwaest is sedert 2011 lid van de balie en verbonden aan het kantoor; in 2014 werd zij opgenomen op het Tableau.

Tijdens het academiejaar 2013-2014 volgde zij de postgraduaat opleiding tot bemiddelaar.

Zij behandelt in hoofdzaak dossiers uit het personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht en is zeer bekwaam in het begroten van onderhoudsbijdragen voor kinderen.

Sedert 2021 wordt zij regelmatig aangesteld als bewindvoerder, waarbij zij zich met veel zorg over de haar toegewezen dossiers buigt.